Odiffat | Grovrengörings-paket

Ordinarie pris 699 kr | Spara -699 kr (Liquid error (sections/product-template line 190): divided by 0% Rabatt )
/

Välj mellan två riktigt trevliga och högkvalitativa trycksprutor tillverkade av Kwazar som underlättar tvätten enormt. 1,5 l. Tillsammans med våran 5L grovrengöring. Den absolut smidigaste kombon för att få rent motorutrymmen, garagegolv och allt annat som är riktigt grisigt.

DET HÄR MEDLET ÄR INTE EN BILVÅRDSPRODUKT, ANVÄND VARSAMT PÅ LACK!

DET HÄR MEDLET ÄR RIKTIGT JÄVLA STARKT! TESTA PÅ LITEN YTA INNAN ANVÄNDNING.

 

GROVRENGÖRING
Används för rengöring av fett- och oljebunden smuts på
fordon, maskiner, fasader, golv med mera.

1. Späd ut med vatten och applicera med sprayflaska.
2. Låt verka någon minut.
3. Spola av.


Arbeta in medlet innan avspolning för bäst resultat.

Doseras: 1:10 - 1:100

 

 

 

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Inandas inte dimma/sprej. Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten/duscha.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Innehåller: Kaliumhydroxid
Förvaras frostfritt, ej över normal rumstemperatur.

1520

SENAST BESÖKTA

Meddelande
Liquid error (snippets/cart-drawer line 229): product form must be given a product

Vad letar du efter?