Tershine | Relive | 500ml

Ordinarie pris 198 kr 198 kr | Spara 0 kr (0% Rabatt )
/

Relive är en nästan overkligt effektiv fälg och flyrostlösare. Den reagerar på metaller från bromsdamm samt flygrost och löser upp dessa inom några minuter. Produkten är pH–neutral och syrafri vilket gör att den fungerar på de flesta typer av lacker, plast, metaller (även polerad), alcoa osv. Nu i en uppdaterad  version (drygare, luktar mindre och ännu mer effektiv).

Låg viskositet för att kunna maximera produkten jämt över ytan och således få en jämt bearbetning av bromsdamm eller flygrost. Den har även rengörande egenskaper för att i samma vända kunna ta bort ”vanlig” smuts. Det är verkligen en galet effektiv produkt som gör fälg-tvätten till ett rent nöje efter exempelvis en hård dag på banan eller efter en härlig sväng på kurviga småvägar. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av, normalt ca 2-5 minuter efter påläggning. Glöm inte skaka flaskan Innan användning. Fungerar självklart kanon även på lacken som flygrostlösare! Kom ihåg att produkten (inkl avfettningarna) ska ligga på betydligt längre när det är under 10 grader eller lacken är riktigt kall. Innehåller inga högfluorerande ämnen!

Var alltid försiktig på ”hemmalackade” ytor (sprayburk, ingen klarlack etc). Det tål sällan kem överlag speciellt bra! Sen om ni har en bil med keramiska skivor räcker det i stort sett alltid med att bara köra högtrycken och lite schampo!

Finns även som 1-liters! 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Innehåller: 5-15%: anionic surfactants, nonionic surfactants,
sodiumiummercaptoacetate. Preservatives: Methylisothiazolinone
(MIT), Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). 

VARNING: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Kan orsaka
allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder
och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning
för hantering av farligt avfall.
Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt. 
33

SENAST BESÖKTA

Meddelande
Liquid error (snippets/cart-drawer line 229): product form must be given a product

Vad letar du efter?