Tershine | Dissolve | Degreaser 1L

Ordinarie pris 139 kr 139 kr | Spara 0 kr (0% Rabatt )
/

Dissolve är en aromatfri kallavfettning (luktar nästan ingenting) som effektivt löser asfalt, olja och annan petroleumbaserad smuts. Kan appliceras på både våt och torr yta. Jag har valt att gå med en snällare (ej brandfarlig) blandning som minimerar risken för skador eller problem. Det gör att den kan och bör ligga på lite längre än många andra. Såklart är den inte mindre effektiv för det. 

                  1. Applicera jämt över ytan (normalt från handtagen och nedåt)
                  2. Låt dra några minuter
                  3. Spola av nedifrån och upp
                  4. Fortsätt med nästa steg i din tvättprocedur 


Ps. Går givetvis bra att använda för exemeplvis motortvätt mm. Kom också ihåg att produkten bör ligga längre på ytan vid kall temperatur (upp till 15 min ish). För bäst effekt bör även Extract användas ovanpå Dissolve efter steg 2. Extract kommer ni också behöva, dvs det räcker inte med bara en avfettning året om. 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.FARA: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Framkalla inte kräkning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga.
Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en
godkänd avfallsanläggning. Innehåller aromatiska kolväten >30%
61

SENAST BESÖKTA

Meddelande
Liquid error (snippets/cart-drawer line 229): product form must be given a product

Vad letar du efter?