ColorGlo | Läder/Vinyl

Ordinarie pris 179 kr 179 kr | Spara 0 kr (0% Rabatt )
/

Colorglo interiörtvätt är ett högeffektivt allrengöringsmedel som primärt är tänkt att användas på insidan av fordonet. Lämpar sig mycket väl för exempelvis skinn, Alcantara, plast, gummi med mera. Rengör i ett drag och lämnar ingen jobbig hinna efter sig. Lämnar efter sig en härlig doft av citrus och eliminerar alternativa odörer.  

Börja med att testa produkten på ett mindre synligt område av materialet för att säkerställa färgbeständigheten. 

Applicera en liten mängd VINYL/LEATHER cleaner på en mikrofiberduk och rengör varsamt området med cirkulära rörelser.

Fokusera på smutsiga fläckar eller områden och torka av med en mjuk och ren trasa.

Låt det behandlade området lufttorka i minst en timme eller använd en hårtork på minst 30cm avstånd

 

Förvaras i rumstemperatur.
Får inte frysas.
Skakas väl innan användning.
VARNING 
Kan orsaka ögonirritation. långvarig och upprepad kontakt med produkten kan orsaka torr hud och eksem.
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
Om du fått produkten i ögonen, spola rikligt med vatten i minst 15 minuter. Om du fått produkten på huden, tvätta med tvål och vatten.
FAROINFORMATION
EUH210 säkerhetsblad finns att rekvirera.
EUH208 INNEHÅLLER 1,2 -BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON, 2METYLISOTIZOL-3(2H)-ON
Kan orsaka allergisk reaktion.
114

SENAST BESÖKTA

Meddelande
Liquid error (snippets/cart-drawer line 229): product form must be given a product

Vad letar du efter?