Odiffat | Grovrengöring | 5L

Ordinarie pris 489 kr | Spara -489 kr (Liquid error (sections/product-template line 190): divided by 0% Rabatt )
/

DET HÄR MEDLET ÄR RIKTIGT JÄVLA STARKT! TESTA PÅ LITEN YTA INNAN ANVÄNDNING.

DET HÄR MEDLET ÄR INTE EN BILVÅRDSPRODUKT, ANVÄND VARSAMT PÅ LACK! 

GROVRENGÖRING
Används för rengöring av fett- och oljebunden smuts på
fordon, maskiner, fasader, golv med mera.

1. Späd ut med vatten och applicera med sprayflaska.
2. Låt verka någon minut.
3. Spola av.


Arbeta in medlet innan avspolning för bäst resultat.

Doseras: 1:10 - 1:100

 

 

 

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Inandas inte dimma/sprej. Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten/duscha.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Innehåller: Kaliumhydroxid
Förvaras frostfritt, ej över normal rumstemperatur.

35

SENAST BESÖKTA

Meddelande
Liquid error (snippets/cart-drawer line 229): product form must be given a product

Vad letar du efter?